X
GO
NaslovDatum dodavanjaVeličinaPreuzimanja 
PDFObavijest o izborujednog doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji dentalne medicine u Kutini22.10.2019.359,14 Kb0Download
PDFObavijest o izboru dva doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornim ordinacijama dentalne medicine, Ispostava Novska22.10.2019.359,38 Kb153Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine (m/ž) na određeno vrijeme s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine, lokacija Rajić22.10.2019.362,89 Kb0Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine / specijalista obiteljske medicine s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine - lokacija Novska17.10.2019.359,62 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog specijalista radiologije (m/ž), Odjel za radiološku dijagnostiku i UZV u DZ Kutina, u Kutini30.9.2019.198,38 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine (m/ž), ugovorna ordinacija dentalne medicine, DZ Kutina, Ispostava Kutina30.9.2019.365,61 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos dva doktora dentalne medicine (m/ž), ugovorna ordinacija dentalne medicine, DZ Kutina, Ispostava Novska30.9.2019.365,77 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog doktora medicine (Ž/M) - specijalist pedijatrije; lokacija Popovača16.9.2019.187,36 Kb0Download
PDFOdluka o poništenju obavijesti i odluke o izboru doktora dentalne med., lokacija Lipovljani2.9.2019.422,88 Kb0Download
PDFObavijest o izboru doktora dentalne medicine, lokacija Lipovljani23.8.2019.114,42 Kb0Download
PDFNatječaj za doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Lipovljani7.8.2019.187,25 Kb103Download
PDFNatječaj za doktora medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Lipovljani2.8.2019.187,94 Kb59Download
PDFNatječaj za doktora medicine (m/ž) na određeno - lokacija Rajić2.8.2019.188,08 Kb46Download
PDFObavijest o izboru - medicinska sestra / tehničar - ord. opće medicine - lokacija Kutina22.7.2019.360,26 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - dr.medicine (Ž/M), ord. opće medicine, lokacija Kutina22.7.2019.358,93 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog doktora medicine na određeno Ž/M, lokacija Kutina16.7.2019.187,74 Kb0Download
PDFObavijest o izboru jednog doktora medicine (Ž/M) na neodređeno - ord. opće medicine - lokacija Kutina16.7.2019.113,56 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos dva doktora medicine (Ž/M), opća medicina, lokacija Kutina + Lipovljani5.7.2019.187,25 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jedne/og medicinske sestre/tehničara na neodređeno, opća medicina, lokacija Kutina5.7.2019.201,54 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo fizioterapeutskog tehničara/ke (Ž/M) SSS2.7.2019.363,27 Kb0Download
PDFOdluka o izboru - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo prvostupnika fizioterapije (ž/m )u Kutini2.7.2019.363,09 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo jedne medicinske sestre/tehničara (m/ž) (SSS) u Kutini2.7.2019.357,74 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnosjednog doktora medicine/specijalista obiteljske medicine (m/ž) u ordinaciji opće medicinem, lokacija Kutina27.6.2019.187,75 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem na pripravništvo: 1. Stručnog prvostupnika/ce fizioterapije, 2. fizioterapeutskog tehničara/ke, 3. medicinske sestre/tehničara; Ž/M Dom zdravlja Kutina12.6.2019.190,07 Kb0Download
PDFObavijest o izboru spremačice s mjestom rada u Domu zdravlja Kutina ispostava Novska12.6.2019.358,89 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos spremača/ice (Ž/M) na određeno - ispostava Novska27.5.2019.202,79 Kb0Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara s mjestom rada u ordinaciji dentalne medicine - lokacija Novska16.5.2019.360,05 Kb113Download
PDFOdluka po provedenom natječaju za specijalizaciju iz medicine rada i sporta10.5.2019.110,11 Kb0Download
PDFObavijest o izboru za specijalizaciju iz opće medicine10.5.2019.114,99 Kb0Download
PDFObavijest o izboru za stručno osposobljavanje sveučilišnog/stručnog upravnog pravnika/prvostupnika javne uprave7.5.2019.87,00 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jedne/og medicinske sestre/tehničara (m/ž) u ordinaciji dentalne medicine - lokacija Novska2.5.2019.201,61 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem na stručno osposobljavanje za rad sveučilišnog ili stručnog upravnog pravnika / prvostupnika javne uprave (m/ž)18.4.2019.198,21 Kb0Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine / specijalista obiteljske medicine s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine - lokacija Novska3.4.2019.356,03 Kb106Download
PDFNatječaj za izbor pristupnika i upućivanje na specijalizaciju15.3.2019.200,22 Kb173Download
PDFObavijest o izboru - prvostupnik fizioterapije na neodređeno14.3.2019.362,55 Kb129Download
PDFObavijest o izboru prvostupnika/ce fizioterapije s mjestom rada u Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - lokacija Popovača15.2.2019.363,93 Kb0Download
PDFNatječaj za prvostupnika fizioterapije (m/ž) na neodređeno - lokacija Dom zdravlja Kutina13.2.2019.188,48 Kb141Download
PDFNatječaj za prvostupnika fizioterapije (m/ž) na određeno - lokacija Popovača30.1.2019.187,35 Kb137Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine na određeno - lokacija Rajić19.12.2018.360,50 Kb286Download
PDFObavijest o izboru dva/dvije prvostupnika/ce sestrinstva (m/ž) na neodređeno vrijeme - lokacija Novska5.12.2018.406,63 Kb612Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Novska30.11.2018.194,75 Kb104Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre u pedijatrijskoj ordinaciji na neodređeno - lokacija Popovača23.11.2018.405,25 Kb209Download
PDFNatječaj za dva/dvije prvostupnika/ce sestrinstva (m/ž) na neodređeno vrijeme - lokacija Novska9.11.2018.193,85 Kb175Download
PDFOdluka o poništenju obavijesti o izboru doktora dentalne medicine6.11.2018.413,15 Kb194Download
PDFObavijest o izboru doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Novska5.11.2018.359,38 Kb153Download
PDFObavijest o izboru kandidata za prijem na stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - VŠS fizioterapeuti24.10.2018.180,91 Kb159Download
PDFNatječaj za medicinsku/og sestru/tehničara u pedijatrijskoj ordinaciji na neodređeno - lokacija Popovača17.10.2018.186,35 Kb184Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara u patronaži - lokacija Novska15.10.2018.359,59 Kb216Download
PDFNatječaj za više fizioterapeute (VŠS) i medicinske sestre (SSS) putem mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva10.10.2018.196,08 Kb148Download
PDFObavijest o izboru jednog/e prvostupnika/ce fizioterapije na određeno - lokacija Kutina i Popovača5.10.2018.413,90 Kb148Download
PDFNatječaj za doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Novska28.9.2018.186,64 Kb101Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine - lokacija Kutina17.9.2018.406,17 Kb322Download
PDFObavijest o izboru doktora dentalne medicine - lokacija Kutina17.9.2018.359,84 Kb156Download
PDFNatječaj za jednog/e prvostupnika/ce fizioterapije na određeno - lokacija Kutina12.9.2018.193,15 Kb131Download
PDFNatječaj za jednog/e prvostupnika/ce sestrinstva u patronaži - lokacija Kutina12.9.2018.191,54 Kb116Download
PDFObavijest o izboru- med. sestra- tehničar u patronaži - lokacija Kutina23.8.2018.406,42 Kb197Download
PDFObavijest o izboru-med. sestra-tehničar - lokacija Kutina22.8.2018.85,87 Kb160Download
PDFNatječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno - lokacija Kutina8.8.2018.192,93 Kb139Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine na određeno vrijeme - lokacija Kutina30.7.2018.188,61 Kb131Download
PDFNatječaj za jednog/e prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno - lokacija Kutina18.7.2018.193,22 Kb187Download
PDFNatječaj za doktora medicine na određeno vrijeme - Lokacija Rajić9.7.2018.193,40 Kb149Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara dentalne medicine na neodređeno - lokacija Kutina5.7.2018.359,89 Kb219Download
PDFObavijest o izboru specijalista pedijatrije na određeno vrijeme - lokacija Popovača29.6.2018.359,94 Kb218Download
PDFNatječaj za doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno vrijeme - lokacija Kutina19.6.2018.192,11 Kb152Download
PDFNatječaj za medicinsku sestru/tehničara - ordinacija dentalne medicine u Kutini na neodređeno19.6.2018.192,78 Kb127Download
PDFObavijest o izboru inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme - lokacija Novska13.6.2018.360,24 Kb194Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste pedijatrije na određeno vrijeme - lokacija Popovača6.6.2018.193,55 Kb93Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine na neodređeno vrijeme - lokacija Novska6.6.2018.193,90 Kb120Download
PDFObavijest o izboru - medicinska sestra na određeno5.6.2018.359,82 Kb195Download
PDFObavijest o izboru stručnog referenta na određeno vrijeme - Kutina i Novska28.5.2018.361,32 Kb164Download
PDFNatječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno vrijeme22.5.2018.191,48 Kb148Download
PDFNatječaj za inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme - lokacija Novska22.5.2018.193,21 Kb121Download
PDFObavijest o izboru višeg stručnog referenta ( SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE )16.5.2018.361,59 Kb189Download
PDFNatječaj za doktora medicine na neodređeno vrijeme - Lokacija Novska15.5.2018.193,26 Kb112Download
PDFNatječaj za stručnog referenta na određeno vrijeme - Kutina i Novska10.5.2018.194,69 Kb207Download
PDFObavijest o izboru dr. med. u PZZ – lokacija Rajić27.4.2018.195,44 Kb200Download
PDFObavijest o izboru dr. med. u PZZ – lokacija Banova Jaruga27.4.2018.198,33 Kb292Download
PDFNatječaj za višeg stručnog referenta - na neodređeno vrijeme ( SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE )25.4.2018.194,16 Kb207Download
PDFObavijest o izboru fizioterapeutskog tehničara – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa19.4.2018.180,13 Kb190Download
PDFObavijest o izboru stručnog prvostupnika fizioterapije – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa19.4.2018.179,97 Kb239Download
PDFNatječaj za fizioterapeutskog tehničara – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa6.4.2018.190,75 Kb117Download
PDFNatječaj za stručnog prvostupnika fizioterapije – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa6.4.2018.190,73 Kb114Download
PDFNatječaj za doktora medicine u PZZ – Banova Jaruga6.4.2018.190,38 Kb142Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine na neodređeno vrijeme - lokacija Velika Ludina3.4.2018.197,47 Kb353Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme – Ispostava Novska i lokacija Jasenovac3.4.2018.198,70 Kb182Download
PDFNATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA NA ODREĐENO VRIJEME - NOVSKA I JASENOVAC19.3.2018.190,55 Kb145Download
PDF0bavijest o izboru – dr. med. dent. – lokacija Jasenovac15.3.2018.196,48 Kb222Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine – lokacija Popovača28.2.2018.196,12 Kb369Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – doktor dentalne medicine – lokacija Jasenovac28.2.2018.190,06 Kb117Download
PDFObavijest o izboru – stručni administrativni referent u Odjelu za radiološku dijagnostiku i UZV26.2.2018.203,23 Kb316Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE NA ODREĐENO VRIJEME - POPOVAČA21.2.2018.190,57 Kb140Download
PDFODLUKA O IZBORU - 2 (dva/dvije) DOKTORA/ICE DENTALNE MEDICINE15.2.2018.197,30 Kb414Download
PDFNATJEČAJ ZA DR. MED - SPECIJALIST PEDIJATRIJE - POPOVAČA9.2.2018.191,49 Kb127Download
PDFODLUKA O IZBORU - VIŠI STRUČNI REFERENT1.2.2018.189,46 Kb420Download
PDFNATJEČAJ ZA DVIJE/ DVA DOKTORICE/A STOMATOLOGIJE NA NEODREĐENO VRIJEME - NOVSKA29.1.2018.190,63 Kb185Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE NA NEODREĐENO VRIJEME – VELIKA LUDINA23.1.2018.192,49 Kb168Download
PDFNATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ( SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE )19.1.2018.194,15 Kb333Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNOG ADMINISTRATIVNOG REFERENTA ( ODJEL ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU I UZV )10.1.2018.195,91 Kb579Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU - PRVOSTUPNICA JAVNE UPRAVE20.12.2017.190,21 Kb322Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU - PRVOSTUPNICA POSLOVNE EKONOMIJE - KUTINA15.12.2017.190,27 Kb307Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU – MEDICINSKA SESTRA NA ODREĐENO – KUTINA7.12.2017.190,50 Kb265Download
PDFNATJEČAJ ZA PEDIJATRA4.12.2017.235,50 Kb140Download
PDFNATJEČAJ ZA DR. MED.-ODREĐENO-RAJIĆ4.12.2017.151,17 Kb252Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE- sveučilišni/a ili stručni/a prvostupnik/ca prava24.11.2017.119,00 Kb565Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE- sveučilišni/a ili stručni/a prvostupnik/ca ekonomije24.11.2017.118,61 Kb133Download
PDFMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME – KUTINA7.11.2017.259,15 Kb167Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU - MEDICINSKA SESTRA U ODJELU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE7.11.2017.192,76 Kb206Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE NA ODREĐENO VRIJEME – KUTINA31.10.2017.150,45 Kb171Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU – MEDICINSKA SESTRA NA ODREĐENO U PZZ U POPOVAČI26.10.2017.188,88 Kb171Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – MED. SESTRA-ZUBNI ASISTENT24.10.2017.189,63 Kb199Download
PDFNATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE DOMA ZDRAVLJA KUTINA16.10.2017.278,69 Kb250Download
PDFNATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA NA ODREĐENO VRIJEME – ODJEL FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE12.10.2017.260,28 Kb96Download
PDFNATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA NA ODREĐENO VRIJEME - UGOVORNA ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U POPOVAČI12.10.2017.259,21 Kb97Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - SPREMAČICE10.10.2017.195,69 Kb271Download
PDFNatječaj - viši stručni računovodstveni referent30.8.2017.111,83 Kb0Download
PDFNatječaj za spremačice30.8.2017.232,49 Kb0Download
PDFNatječaj za prvostupnicu sestrinstva u palijativi9.8.2017.233,11 Kb0Download
PDFNatječaj za koordinatora palijativne skrbi9.8.2017.370,56 Kb0Download
PDFNatječaj za doktora medicine specijalistu u mobilnom palijativnom timu9.8.2017.369,85 Kb0Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U RADNI ODNOS LIJEČNIKA SPECIJALISTA NEUROLOGIJE I SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE24.7.2017.289,73 Kb0Download
PDFObavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje - Fizioterapeut17.7.2017.316,86 Kb0Download
PDFNatječaj za neurologa14.7.2017.222,11 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA PEDIJATRA13.7.2017.232,54 Kb0Download
PDFOdluka o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz pedijatrije4.7.2017.213,46 Kb278Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-VŠ fizioterapeut-SSS fizioterapeut29.6.2017.112,84 Kb219Download
PDFNATJEČAJ ZA DR. MED.-ODREĐENO-RAJIĆ31.5.2017.148,66 Kb0Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU DOKTORA MEDICINE30.5.2017.328,50 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE12.5.2017.379,46 Kb0Download
PDFNATJEČAJ - JAVNI RADOVI10.5.2017.345,86 Kb0Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA20.4.2017.188,36 Kb0Download
PDFNATJEČAJ DR. MED. NA ODREĐENO - POPOVAČA12.4.2017.146,95 Kb0Download
PDFODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA11.4.2017.193,31 Kb0Download
PDFPONIŠTENJE NATJEČAJA ZA SPREMAČICU22.3.2017.178,19 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA SPREMAČICU15.2.2017.231,20 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA GINEKOLOGA14.2.2017.221,41 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE14.2.2017.146,57 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA LIJEČNIKA SPECIJALISTE PEDIJATRIJE (M/Ž)8.6.2016.37,35 Kb133Download
PDFNATJEČAJ ZA RADNI ODNOS TEMELJEM MJERA HZZ "RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE"6.6.2016.53,10 Kb366Download
PDFNATJEČAJ ZA SVEUČILIŠNI/A ILI STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE30.5.2016.42,72 Kb100Download
PDFNATJEČAJ ZA SVEUČILIŠNI/A ILI STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA PRAVA30.5.2016.42,67 Kb127Download
PDFNATJEČAJ ZA FIZIOTERAPEUTA - ZAMJENA13.5.2016.40,69 Kb119Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG/E PRVOSTUPNIKA/CE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE ODNOSNO INŽ. MEDICINSKE RADIOLOGIJE3.5.2016.47,87 Kb134Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG DOKTORA MEDICINE (M/Ž)21.4.2016.47,86 Kb168Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE (M/Ž)15.4.2016.34,42 Kb116Download
PDFNATJECAJ JEDNOG LIJEČNIKA SPECIJALISTE PEDIJATRIJE (M/Ž)24.3.2016.302,07 Kb149Download
PDFNATJEČAJ ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE3.11.2015.81,80 Kb155Download
PDFPONIŠTENJE NATJEČAJA ZA SPEČIJALISTICKO USAVRŠAVANJE22.4.2015.60,91 Kb141Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DOKTORA MEDICINE (M/Ž) U ORDINACIJI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U PZZ KUTINA21.4.2015.52,82 Kb151Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIMANJE U RADNI ODNOS MEDICINSKE SESTRE U BANOVOJ JARUGI10.4.2015.32,82 Kb119Download
PDFNATJEČAJ ZA FIZIOTERAPEUTA (ODREĐENO)3.4.2015.58,58 Kb140Download
PDFNATJECAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRVOSTUPNIK/CA UPRAVNOG PRAVA4.3.2015.39,33 Kb143Download
PDFNATJECAJ ZA MEDICINSKU SESTRU / TEHNIČARA U PZZ20.2.2015.58,07 Kb121Download
DOCNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA12.2.2015.21,00 Kb143Download
PDFNATJECAJ ZA DOKTORA DENTALNE MEDICINE (M/Ž)15.1.2015.58,54 Kb141Download
PDFNATJEČAJ ZA IZBOR SPECIJALIZANTA/ICE ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE IZ PEDIJATRIJE15.12.2014.62,68 Kb159Download
PDFODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANTA IZ OBITELJSKE MEDICINE28.8.2014.68,41 Kb212Download