• Antuna Gustava Matoša 42, 44320 Kutina
  • (+385) - 44 - 630 666
  •  Nova stranica Doma zdravlja je: dzsmz.hr

Stranica Doma zdravlja Kutina više nije aktivna.

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije sa sjedištem na lokaciji Kralja Tomislava 1, Sisak nastao je pripajanjem ustanova Dom zdravlja Sisak i Dom zdravlja Petrinja, Domu zdravlja Kutina temeljem Odluke Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije dana 27. travnja 2022. godine i Ugovora o pripajanju od 22.kolovoza 2022. godine. Osnivač Doma zdravlja je Sisačko-moslavačka županija. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije djelatnosti obavlja na 32 lokacije.

Web stranica Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije je: dzsmz.hr