X
GO

 

  www.dz-kutina.hr

 

  +385 44 630 666

  +385 44 630 844

Ravnateljica: Sanja Habek, dipl. iur.

 

  Antuna Gustava Matoša 42, 44320 Kutina

 

Kontakti

1 HMP Kutina   112 Kutina ZHMSK
2 Patronaza   044 630 468 Kutina DZKT
3 Palijativni odjel   044 630 468 Kutina DZKT
4 RTG i UZ SPEC. AMB. 044 771 044 Kutina DZKT
5 Med.sr. Dara Bursik SPEC. AMB. 044 771 069 Kutina DZKT
6 Dr. Diana Sabljak Malkoč Opća Medicina 044 630 846 Kutina DZKT
7 Dr. Marijana Stulić-Folnegović Opća Medicina 044 630 834 Kutina DZKT
8 Dr. Martina Božičević Opća Medicina 044 630 848 Kutina DZKT
9 Dr. Martina Kustec Dominić Opća Medicina 044 630 608 Kutina DZKT
10 Dr. Iva Drvaric Dentalna Medicina 044 630 839 Kutina DZKT
11 Dr. Matea Hosu Dentalna Medicina 044 630 835 Kutina DZKT
12 Dr. Nevija Kalabrić Lepur, spec. pedijatar Pedijatrija 044 630 151 Kutina DZKT
13 Dr. Suada Hegeduš, sp.med.rada Medicina Rada 044 631 757 Kutina DZKT
14 Dr. Zrinka Smrečki-Lisak, sp.fizijatar Fizikalna Med. i Rehabilitacija 044 771 064 Kutina DZKT
15 Dr. Jadranka Sabljak-Mrkoci Opća Medicina 044 630 847 Kutina Koncesija
16 Dr. Tanja Pekez Opća Medicina 044 630 588 Kutina Koncesija
17 Dr. Ilona Mataić-Šoti Opća Medicina 044 630 841 Kutina DZKT
18 Dr. Dent. Med. Ana Hoffmann-Kadoić Dentalna Medicina 044 630 450 Kutina Koncesija
19 Dr. Dent. Med. Marko Pavlić Dentalna Medicina 044 630 835 Kutina DZKT
20 Dr. Dent. Med. Mateo Krznarić Dentalna Medicina 044 612 445 Kutina Koncesija
21 Dr. Dent. Ana Šunjić Dentalna Medicina 044 611 233 Kutina Koncesija
22 Dr. Branka Pirija, spec.pedijat. Pedijatrija 044 631 761   Koncesija
23 Medicinsko-Biokemijski Laboratorij Medicinsko-Biokem. Laboratorij 095 361 2141 Kutina Koncesija
24 Dr. Boris Kranjčec Ginekološka Ordinacija 044 681 900 Kutina Koncesija
25 Dr. Kata Bubalo Opća Medicina 044 683 708 Kutina Koncesija
26 Dr. Zdravka Mišković-Tutić Opća Medicina 044 680 800 Kutina Koncesija
27 Dr. Đurđica Repić Opća Medicina 044 683 601 Kutina Koncesija
28 Dr. Dent. Med. Snježana Čavar Dentalna Medicina 044 683 783 Kutina Koncesija
29 Dr. Dent. Med. Savo Misirača Dentalna Medicina 044 631 700 Kutina Koncesija
30 Dr. Dent. Med. Josip Pavlić Dentalna Medicina 044 681 424 Kutina Koncesija
31 Dr. Dent. Med. Ksenija Radičanin Dentalna Medicina 044 630 202 Kutina Koncesija
32 Dr. Dent. Med. Davor Borić Dentalna Medicina 044 682 423 Kutina Koncesija
33 Dr. Ivan Kabelka Ginekološka Ordinacija 044 630 836 Kutina Koncesija
34 Zavod za javno zdravstvo Služba za epidemiologiju 044 630 845 Kutina HZJZSK
35 Zavod za javno zdravstvo Školska medicina 044 631 959 Kutina HZJZSK