X
GO

Dom zdravlja je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dom zdravlja Kutina.
Osnivač Doma zdravlja je Sisačko-Moslavačka Županija, a prava i dužnosti osnivača obavlja predstavničko tijelo Županije. Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se u privatnoj praksi davanjem u zakup dijelova Doma zdravlja zdravstvenim radnicima koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

 

RAVNATELJICA:

Sanja Habek, dipl.iur.,univ.spec.iur.

 

Popis članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina:

 

  1. KREŠIMIR LENIĆ, dipl. ing. agr., predsjednik
  2. DRAGUTIN VAGNER, dipl. ing. šum.
  3. IVANA MASNEC, mag.educ.
  4. dr ZVJEZDANA BRODARIĆ, spec.ob.med.

 

Uprava Doma zdravlja
Kutina, A. G. Matoša 42
tel. 044 630-666, 044 630–840
fax 044 630–844
e-mail: uprava@dz-kutina.hr