X
GO

 

  www.dz-kutina.hr

 

 

 

 

 

 

Kontakti

1 Patronažne Sestre 044 679 538 patronaza.po@dz-kutina.hr Popovača DZKT
2 Dr. Darija Moguš, sp. ginekol.  Ginekološka ord. 044 611 297 ginekologija.po@dz-kutina.hr Popovača DZKT
3 Fizikalna Medicina i Rehabilitacija SPEC. AMB. 044 611 296 fizikalna.po@dz-kutina.hr Popovača DZKT
4 Dr. Natalija Išerić Opća Medicina 044 679 622 ord.dr.iseric@dz-kutina.hr Popovača DZKT
5 Dr. Miroslav Šimunić Opća Medicina 044 679 568 ord.dr.simunic@dz-kutina.hr Popovača DZKT
6 Dr. Zvjezdana Brodarić, sp.ob.med. Opća Medicina 044 679 567 ord.dr.brodaric@dz-kutina.hr Popovača DZKT
7 Dr. Bruno Novačić Opća Medicina 044 679 568 ord.dr.novacic@dz-kutina.hr Popovača DZKT
8 Pedijatrijska ordinacija; Tim bez nositelja Pedijatrija 044 679 654 pedijatrija.po@dz-kutina.hr Popovača DZKT
9 Dr. Zora Lasan-Nikšić Opća Medicina 044 670 510 Popovača Koncesija
10 Dr. Dent. Med. Maja Krakar Dentalna Medicina 044 679 320 Popovača Koncesija
11 Dr. Dent. Med. Damir Vuić Dentalna Medicina 044 670 650 Popovača Koncesija
12 Dr. Dent. Med. Dominik Pleše Dentalna Medicina 044 670 839 ord.dr.plese@dz-kutina.hr Popovača DZKT
13 Dr. Dent. Med. Tanja Kranjčec Dentalna Medicina 044 670 839 ord.dr.kranjcec@dz-kutina.hr Popovača DZKT
14 Zubotehnički Laboratorij Mira Štibrić Dentalna Medicina 044 670 110 Popovača Zakup
15 Ljekarna Popovača - mr.ph. J. Tušek Ljekarna 044 679 102 Popovača Zakup
16 Dr. Marijan Merzel Opća Medicina 044 679 310 Popovača Koncesija
17 Dr. Dent. Med. Vlatka Golik Dentalna Medicina 044 670-706 Popovača Koncesija