X
GO

 

  www.dz-kutina.hr

 

 

 

 

 

 

Kontakti

1 Patronažne Sestre   044 679 538 Popovača DZKT
2 Ginekološka Ambulanta SPEC. AMB. 044 611 297 Popovača DZKT
3 Fizikalna Medicina i Rehabilitacija SPEC. AMB. 044 611 296 Popovača DZKT
4 Dr. Natalija Išerić Opća Medicina 044 679 622 Popovača DZKT
5 Dr. Miroslav Šimunić Opća Medicina 044 679 568 Popovača DZKT
6 Dr. Zvjezdana Brodarić, sp.ob.med. Opća Medicina 044 679 567 Popovača DZKT
7 Pedijatrijska ordinacija; Tim bez nositelja Pedijatrija 044 679 654 Popovača DZKT
8 Dr. Zora Lasan-Nikšić Opća Medicina 044 670 510 Popovača Koncesija
9 Dr. Dent. Med. Maja Krakar Dentalna Medicina 044 679 320 Popovača Koncesija
10 Dr. Dent. Med. Damir Vuić Dentalna Medicina 044 670 650 Popovača Koncesija
11 Dr. Dent. Med. Mirjana Mišković Dentalna Medicina 044 670 170 Popovača Koncesija
12 Zubotehnički Laboratorij Mira Štibrić Dentalna Medicina 044 670 110 Popovača Zakup
13 Ljekarna Popovača - mr.ph. J. Tušek Ljekarna 044 679 102 Popovača Zakup
14 Dr. Vladimir Golik Opća Medicina 044 670 505 Popovača Koncesija
15 Dr. Marijan Merzel Opća Medicina 044 679 310 Popovača Koncesija
16 Dr. Dent. Med. Tanja Kranjčec Dentalna Medicina 044 670 839 Popovača DZKT
17 Dr. Dent. Med. Vlatka Golik Dentalna Medicina 044 670-706 Popovača Koncesija