X
GO
NaslovDatum dodavanjaVeličinaPreuzimanja 
PDFNatječaj za prijem 1 doktora medicine – specijaliste pedijatrije (m/ž) lokacija Popovača, DZKT30.12.2020.205,96 Kb0Download
PDFObavijest o izboru stručnog referenta u Službi za ekonomsko-financijske poslove, DZKT29.12.2020.107,73 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - 1 medicinske sestre, lokacija Novska, DZ KT24.12.2020.122,07 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem 1 doktora medicine/specijalista obiteljske medicine (m/ž) lokacija Rajić, DZKT21.12.2020.207,75 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem 1 doktora medicine / spec. ob. medicine, Novska, DZKT15.12.2020.205,29 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - pripravništvo - fizioterapeut14.12.2020.141,24 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 medicinske sestre/tehničara, ordinacijame primarne zdravstvene zaštite, na svim lokacijama Ispostave Novska, DZ KT11.12.2020.380,53 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem 1 medicinske sestre/tehničara (m/ž) s mjestom rada u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite na svim lokacijama Doma zdravlja Kutina2.12.2020.333,10 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem 1 med. sestre/tehničara s mjestom rada u ugovornim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite DZKT24.11.2020.337,79 Kb0Download
PDFPR obrazac - natječaj za med. sestru/tehničara na određeno24.11.2020.203,90 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem na pripravništvo 1 fizioterapeutskog tehničara/ke (m/ž) s mjestom rada u Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, lokacija Kutina DZKT19.11.2020.206,64 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem stručnog računovodstvenog referenta, Služba za ekonomsko-financijske poslove, DZKT11.11.2020.337,95 Kb0Download
PDFObavijest - rezultati natječaja za prijem doktora dentalne medicine (m/ž), lokacija Novska, DZKT2.10.2020.333,64 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine (m/ž) lokacija Novska, DZ KT23.9.2020.333,38 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - med.sestra/tehničar na neodređeno - lokacija Kutina, DZ KT16.9.2020.332,71 Kb0Download
PDFObavijest o izboru_med.sestra/tehničar na neodređeno - lokacija Popovača, DZKT16.9.2020.333,33 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - dr. medicine na neodređeno - lokacija Popovača, DZ KT16.9.2020.197,67 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem u radni odnos farmaceutskog/e tehničara/ke (m/ž), ljekarni Lipovljana, DZ KT3.9.2020.340,35 Kb0Download
PDFNatječaj dr. medicine/spec. obiteljske medicine na neodređeno, lokacija Popovača DZ KT2.9.2020.206,60 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jedne medicinske sestre/tehničara, lokacija Popovača, DZ KT2.9.2020.336,47 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jedne medicinske sestre/tehničara, lokacija Kutina, DZKT2.9.2020.337,44 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem jednog doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u Novskoj, DZ KT 28.8.2020.206,27 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog/e farmaceutskog/e tehničara/ke (m/ž), lokacija Lipovljani,DZ KT24.8.2020.345,41 Kb0Download
PDFObavijest o izboru zubnog asistenta/ice, lokacija Popovača, DZ KZ6.8.2020.333,68 Kb0Download
PDFNatječak za prijem u radni odnos jednog doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine (m/ž) lokacija Popovača, DZKT2.8.2020.206,60 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 medicinskog/e tehničara/sestre (zubnog/e asistenta/ice), ugovorna ordinacija dentalne medicine, lokacija Popovača, DZ KT24.7.2020.335,70 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 doktora dentalne medicine (m/ž) - lokacija Novska, DZ KT8.7.2020.364,90 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 farmaceutskog tehničara (m/ž) - lokacija Lipovljani, DZ KT1.7.2020.201,32 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 dr. medicine - specijaliste pedijatrije (m/ž), ugovorna pedijatrijska ordinacija - lokacija Popovača, DZ KT1.7.2020.198,06 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem 1 medicinske sestre/tehničara (m/ž), lokacija Novska, DZ KT30.6.2020.360,55 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem 1 medicinske sestre/tehničara (m/ž), lokacija Kutina/Popovača/V. Ludina, DZ KT30.6.2020.361,37 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 dr. medicine (m/ž), ugovorna ordinacija opće medicine lokacija Rajić, DZ KT23.6.2020.211,30 Kb0Download
PDFNatječaj - medicinska sestra/tehničar - određeno - lokacija Kutina/Popovača/V. Ludina, DZKT15.6.2020.205,55 Kb0Download
PDFNatječaj - farmaceutski tehničar - određeno - lokacija Lipovljani, DZKT15.6.2020.200,31 Kb0Download
PDFNatječaj - doktor medicine/spec. obiteljske medicine (m/ž) - određeno - lokacija Novska, DZKT15.6.2020.205,63 Kb0Download
PDFNatječaj - medicinska sestra/tehničar - određeno - lokacija Novska, DZKT15.6.2020.204,68 Kb0Download
PDFRezultati javnog natječaja za prijem u radni odnos 1 doktora medicine (m/ž), lokacija Lipovljani, DZ KT25.2.2020.333,10 Kb0Download
PDFPoništenje natječaja za prijem u radni odnos 1 doktora medicine (m/ž), neodređeno, lokacija Lipovljani, DZ KT25.2.2020.420,26 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem 2 spremačice (m/ž), lokacije Kutina i Popovača, DZ KT13.2.2020.361,45 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem 1 spremačice (m/ž), lokacija Novska, DZ KT13.2.2020.360,71 Kb0Download
PDFRezultati natječaja za prijem u radni odnos 1 doktora medicine – specijaliste radiologije (m/ž) s lokacija Kutina6.2.2020.333,10 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 doktora medicine (m/ž), ugovorna ordinacija opće medicine, lokacija Lipovljani DZ KZ31.1.2020.197,75 Kb74Download
PDFRezultati natječaja za prijem 1 doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji dentalne medicine u DZ KT29.1.2020.359,70 Kb0Download
PDFNatječak za prijem u radni odnos 2 spremačice (m/ž) na određeno, lokacije Kutina i Popovača, DZ KT24.1.2020.200,90 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 spremačice (m/ž) na određeno, ispostava Novska, DZ KT24.1.2020.201,12 Kb0Download
PDFObavijest o rezultatima natječaja za prijem u radni odnos jednog/e farmaceutskog/e tehničara/ke (m/ž), ljekarna Lipovljani, DZ KT22.1.2020.122,07 Kb0Download
PDFObavijest o rezultatima natječaja za prijem u radni odnos 1 magistra/e farmacije (m/ž) s mjestom rada u ljekarni, lokacija Lipovljani, DZ KT14.1.2020.365,05 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u Domu zdravlja Kutina13.1.2020.197,30 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 farmaceutskog/e tehničara/ke (m/ž), ljekarna lokacija Lipovljani, DZKT3.1.2020.201,46 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 magistra/e farmacije (m/ž), ljekarna lokaciji Lipovljani, DZKT 3.1.2020.200,61 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 doktora medicine – specijaliste pedijatrije (m/ž), lokacija Popovača, DZ KT3.1.2020.186,33 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 specijaliste obiteljske medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine u, DZ Kutina30.12.2019.188,01 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 doktora medicine – specijaliste radiologije (m/ž) u Odjelu za radiološku dijagnostiku i UZV, DZ Kutina30.12.2019.198,46 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 doktora medicine (m/ž) u ugovornoj ordinaciji opće, na lokaciji Rajić, DZ Kutina20.12.2019.207,75 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos 1 farmaceutskog/e tehničara/ke (m/ž), ljekarna - lokacija Lipovljani, u DZ Kutina. 19.12.2019.202,76 Kb0Download
PDFObavijest o izboru jednog doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji dentalne medicine u Kutini22.10.2019.359,14 Kb0Download
PDFObavijest o izboru dva doktora dentalne medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornim ordinacijama dentalne medicine, Ispostava Novska22.10.2019.359,38 Kb153Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine (m/ž) na određeno vrijeme s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine, lokacija Rajić22.10.2019.362,89 Kb0Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine / specijalista obiteljske medicine s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine - lokacija Novska17.10.2019.360,28 Kb0Download
PDFObavijest o izboru jednog doktora medicine – specijaliste radiologije, lokacija Kutina17.10.2019.333,10 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog specijalista radiologije (m/ž), Odjel za radiološku dijagnostiku i UZV u DZ Kutina, u Kutini30.9.2019.198,38 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos doktora dentalne medicine (m/ž), ugovorna ordinacija dentalne medicine, DZ Kutina, Ispostava Kutina30.9.2019.365,61 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos dva doktora dentalne medicine (m/ž), ugovorna ordinacija dentalne medicine, DZ Kutina, Ispostava Novska30.9.2019.365,77 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog doktora medicine (Ž/M) - specijalist pedijatrije; lokacija Popovača16.9.2019.187,36 Kb0Download
PDFOdluka o poništenju obavijesti i odluke o izboru doktora dentalne med., lokacija Lipovljani2.9.2019.422,88 Kb0Download
PDFObavijest o izboru doktora dentalne medicine, lokacija Lipovljani23.8.2019.114,42 Kb0Download
PDFNatječaj za doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Lipovljani7.8.2019.187,25 Kb236Download
PDFNatječaj za doktora medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Lipovljani2.8.2019.197,75 Kb74Download
PDFNatječaj za doktora medicine (m/ž) na određeno - lokacija Rajić2.8.2019.188,08 Kb151Download
PDFObavijest o izboru - medicinska sestra / tehničar - ord. opće medicine - lokacija Kutina22.7.2019.360,26 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - dr.medicine (Ž/M), ord. opće medicine, lokacija Kutina22.7.2019.358,93 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jednog doktora medicine na određeno Ž/M, lokacija Kutina16.7.2019.187,74 Kb0Download
PDFObavijest o izboru jednog doktora medicine (Ž/M) na neodređeno - ord. opće medicine - lokacija Kutina16.7.2019.113,56 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos dva doktora medicine (Ž/M), opća medicina, lokacija Kutina + Lipovljani5.7.2019.187,25 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jedne/og medicinske sestre/tehničara na neodređeno, opća medicina, lokacija Kutina5.7.2019.201,54 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo fizioterapeutskog tehničara/ke (Ž/M) SSS2.7.2019.363,27 Kb0Download
PDFOdluka o izboru - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo prvostupnika fizioterapije (ž/m )u Kutini2.7.2019.363,09 Kb0Download
PDFObavijest o izboru - stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo jedne medicinske sestre/tehničara (m/ž) (SSS) u Kutini2.7.2019.357,74 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnosjednog doktora medicine/specijalista obiteljske medicine (m/ž) u ordinaciji opće medicinem, lokacija Kutina27.6.2019.187,75 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem na pripravništvo: 1. Stručnog prvostupnika/ce fizioterapije, 2. fizioterapeutskog tehničara/ke, 3. medicinske sestre/tehničara; Ž/M Dom zdravlja Kutina12.6.2019.190,07 Kb0Download
PDFObavijest o izboru spremačice s mjestom rada u Domu zdravlja Kutina ispostava Novska12.6.2019.358,89 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos spremača/ice (Ž/M) na određeno - ispostava Novska27.5.2019.202,79 Kb0Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara s mjestom rada u ordinaciji dentalne medicine - lokacija Novska16.5.2019.360,05 Kb237Download
PDFOdluka po provedenom natječaju za specijalizaciju iz medicine rada i sporta10.5.2019.110,11 Kb0Download
PDFObavijest o izboru za specijalizaciju iz opće medicine10.5.2019.114,99 Kb0Download
PDFObavijest o izboru za stručno osposobljavanje sveučilišnog/stručnog upravnog pravnika/prvostupnika javne uprave7.5.2019.87,00 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos jedne/og medicinske sestre/tehničara (m/ž) u ordinaciji dentalne medicine - lokacija Novska2.5.2019.201,61 Kb0Download
PDFNatječaj za prijem na stručno osposobljavanje za rad sveučilišnog ili stručnog upravnog pravnika / prvostupnika javne uprave (m/ž)18.4.2019.198,21 Kb0Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine / specijalista obiteljske medicine s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće medicine - lokacija Novska3.4.2019.356,03 Kb225Download
PDFNatječaj za izbor pristupnika i upućivanje na specijalizaciju15.3.2019.200,22 Kb274Download
PDFObavijest o izboru - prvostupnik fizioterapije na neodređeno14.3.2019.362,55 Kb257Download
PDFObavijest o izboru prvostupnika/ce fizioterapije s mjestom rada u Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - lokacija Popovača15.2.2019.333,10 Kb0Download
PDFNatječaj za prvostupnika fizioterapije (m/ž) na neodređeno - lokacija Dom zdravlja Kutina13.2.2019.188,48 Kb267Download
PDFNatječaj za prvostupnika fizioterapije (m/ž) na određeno - lokacija Popovača30.1.2019.187,35 Kb261Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine na određeno - lokacija Rajić19.12.2018.360,50 Kb462Download
PDFObavijest o izboru dva/dvije prvostupnika/ce sestrinstva (m/ž) na neodređeno vrijeme - lokacija Novska5.12.2018.406,63 Kb1272Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Novska30.11.2018.194,75 Kb217Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre u pedijatrijskoj ordinaciji na neodređeno - lokacija Popovača23.11.2018.405,25 Kb309Download
PDFNatječaj za dva/dvije prvostupnika/ce sestrinstva (m/ž) na neodređeno vrijeme - lokacija Novska9.11.2018.193,85 Kb293Download
PDFOdluka o poništenju obavijesti o izboru doktora dentalne medicine6.11.2018.413,15 Kb341Download
PDFObavijest o izboru doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Novska5.11.2018.359,38 Kb153Download
PDFObavijest o izboru kandidata za prijem na stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - VŠS fizioterapeuti24.10.2018.180,91 Kb291Download
PDFNatječaj za medicinsku/og sestru/tehničara u pedijatrijskoj ordinaciji na neodređeno - lokacija Popovača17.10.2018.186,35 Kb278Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara u patronaži - lokacija Novska15.10.2018.359,59 Kb333Download
PDFNatječaj za više fizioterapeute (VŠS) i medicinske sestre (SSS) putem mjera za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva10.10.2018.196,08 Kb253Download
PDFObavijest o izboru jednog/e prvostupnika/ce fizioterapije na određeno - lokacija Kutina i Popovača5.10.2018.413,90 Kb255Download
PDFNatječaj za doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno - lokacija Novska28.9.2018.186,64 Kb215Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine - lokacija Kutina17.9.2018.406,17 Kb449Download
PDFObavijest o izboru doktora dentalne medicine - lokacija Kutina17.9.2018.359,84 Kb262Download
PDFNatječaj za jednog/e prvostupnika/ce fizioterapije na određeno - lokacija Kutina12.9.2018.193,15 Kb242Download
PDFNatječaj za jednog/e prvostupnika/ce sestrinstva u patronaži - lokacija Kutina12.9.2018.191,54 Kb208Download
PDFObavijest o izboru- med. sestra- tehničar u patronaži - lokacija Kutina23.8.2018.406,42 Kb312Download
PDFObavijest o izboru-med. sestra-tehničar - lokacija Kutina22.8.2018.85,87 Kb307Download
PDFNatječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno - lokacija Kutina8.8.2018.192,93 Kb233Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine na određeno vrijeme - lokacija Kutina30.7.2018.188,61 Kb239Download
PDFNatječaj za jednog/e prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno - lokacija Kutina18.7.2018.193,22 Kb294Download
PDFNatječaj za doktora medicine na određeno vrijeme - Lokacija Rajić9.7.2018.193,40 Kb290Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara dentalne medicine na neodređeno - lokacija Kutina5.7.2018.359,89 Kb336Download
PDFObavijest o izboru specijalista pedijatrije na određeno vrijeme - lokacija Popovača29.6.2018.359,94 Kb480Download
PDFNatječaj za doktora dentalne medicine (m/ž) na neodređeno vrijeme - lokacija Kutina19.6.2018.192,11 Kb259Download
PDFNatječaj za medicinsku sestru/tehničara - ordinacija dentalne medicine u Kutini na neodređeno19.6.2018.192,78 Kb250Download
PDFObavijest o izboru inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme - lokacija Novska13.6.2018.360,24 Kb307Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste pedijatrije na određeno vrijeme - lokacija Popovača6.6.2018.193,55 Kb207Download
PDFNatječaj za doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine na neodređeno vrijeme - lokacija Novska6.6.2018.193,90 Kb211Download
PDFObavijest o izboru - medicinska sestra na određeno5.6.2018.359,82 Kb325Download
PDFObavijest o izboru stručnog referenta na određeno vrijeme - Kutina i Novska28.5.2018.361,32 Kb287Download
PDFNatječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno vrijeme22.5.2018.191,48 Kb256Download
PDFNatječaj za inženjera medicinske radiologije na određeno vrijeme - lokacija Novska22.5.2018.193,21 Kb231Download
PDFObavijest o izboru višeg stručnog referenta ( SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE )16.5.2018.361,59 Kb305Download
PDFNatječaj za doktora medicine na neodređeno vrijeme - Lokacija Novska15.5.2018.193,26 Kb234Download
PDFNatječaj za stručnog referenta na određeno vrijeme - Kutina i Novska10.5.2018.194,69 Kb300Download
PDFObavijest o izboru dr. med. u PZZ – lokacija Rajić27.4.2018.195,44 Kb338Download
PDFObavijest o izboru dr. med. u PZZ – lokacija Banova Jaruga27.4.2018.198,33 Kb438Download
PDFNatječaj za višeg stručnog referenta - na neodređeno vrijeme ( SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE )25.4.2018.194,16 Kb329Download
PDFObavijest o izboru fizioterapeutskog tehničara – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa19.4.2018.180,13 Kb291Download
PDFObavijest o izboru stručnog prvostupnika fizioterapije – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa19.4.2018.179,97 Kb360Download
PDFNatječaj za fizioterapeutskog tehničara – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa6.4.2018.190,75 Kb231Download
PDFNatječaj za stručnog prvostupnika fizioterapije – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa6.4.2018.190,73 Kb226Download
PDFNatječaj za doktora medicine u PZZ – Banova Jaruga6.4.2018.190,38 Kb278Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine na neodređeno vrijeme - lokacija Velika Ludina3.4.2018.197,47 Kb527Download
PDFObavijest o izboru medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme – Ispostava Novska i lokacija Jasenovac3.4.2018.198,70 Kb298Download
PDFNATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA NA ODREĐENO VRIJEME - NOVSKA I JASENOVAC19.3.2018.190,55 Kb254Download
PDF0bavijest o izboru – dr. med. dent. – lokacija Jasenovac15.3.2018.196,48 Kb327Download
PDFObavijest o izboru doktora medicine – lokacija Popovača28.2.2018.196,12 Kb473Download
PDFNatječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – doktor dentalne medicine – lokacija Jasenovac28.2.2018.190,06 Kb220Download
PDFObavijest o izboru – stručni administrativni referent u Odjelu za radiološku dijagnostiku i UZV26.2.2018.203,23 Kb439Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE NA ODREĐENO VRIJEME - POPOVAČA21.2.2018.190,57 Kb242Download
PDFODLUKA O IZBORU - 2 (dva/dvije) DOKTORA/ICE DENTALNE MEDICINE15.2.2018.197,30 Kb537Download
PDFNATJEČAJ ZA DR. MED - SPECIJALIST PEDIJATRIJE - POPOVAČA9.2.2018.191,49 Kb229Download
PDFODLUKA O IZBORU - VIŠI STRUČNI REFERENT1.2.2018.189,46 Kb564Download
PDFNATJEČAJ ZA DVIJE/ DVA DOKTORICE/A STOMATOLOGIJE NA NEODREĐENO VRIJEME - NOVSKA29.1.2018.190,63 Kb299Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE NA NEODREĐENO VRIJEME – VELIKA LUDINA23.1.2018.192,49 Kb278Download
PDFNATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG REFERENTA ( SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE )19.1.2018.194,15 Kb448Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNOG ADMINISTRATIVNOG REFERENTA ( ODJEL ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU I UZV )10.1.2018.195,91 Kb719Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU - PRVOSTUPNICA JAVNE UPRAVE20.12.2017.190,21 Kb433Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU - PRVOSTUPNICA POSLOVNE EKONOMIJE - KUTINA15.12.2017.190,27 Kb436Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU – MEDICINSKA SESTRA NA ODREĐENO – KUTINA7.12.2017.190,50 Kb385Download
PDFNATJEČAJ ZA PEDIJATRA4.12.2017.235,50 Kb242Download
PDFNATJEČAJ ZA DR. MED.-ODREĐENO-RAJIĆ4.12.2017.151,17 Kb364Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE- sveučilišni/a ili stručni/a prvostupnik/ca prava24.11.2017.119,00 Kb667Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE- sveučilišni/a ili stručni/a prvostupnik/ca ekonomije24.11.2017.118,61 Kb240Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU - MEDICINSKA SESTRA U ODJELU FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE7.11.2017.192,76 Kb326Download
PDFMEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NA ODREĐENO VRIJEME – KUTINA7.11.2017.259,15 Kb257Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE NA ODREĐENO VRIJEME – KUTINA31.10.2017.150,45 Kb313Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU – MEDICINSKA SESTRA NA ODREĐENO U PZZ U POPOVAČI26.10.2017.188,88 Kb300Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – MED. SESTRA-ZUBNI ASISTENT24.10.2017.189,63 Kb321Download
PDFNATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE DOMA ZDRAVLJA KUTINA16.10.2017.278,69 Kb364Download
PDFNATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA NA ODREĐENO VRIJEME - UGOVORNA ORDINACIJA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U POPOVAČI12.10.2017.259,21 Kb201Download
PDFNATJEČAJ ZA MEDICINSKU SESTRU/TEHNIČARA NA ODREĐENO VRIJEME – ODJEL FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE12.10.2017.260,28 Kb171Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA - SPREMAČICE10.10.2017.195,69 Kb429Download
PDFNatječaj - viši stručni računovodstveni referent30.8.2017.111,83 Kb0Download
PDFNatječaj za spremačice30.8.2017.232,49 Kb0Download
PDFNatječaj za prvostupnicu sestrinstva u palijativi9.8.2017.233,11 Kb0Download
PDFNatječaj za koordinatora palijativne skrbi9.8.2017.370,56 Kb0Download
PDFNatječaj za doktora medicine specijalistu u mobilnom palijativnom timu9.8.2017.369,85 Kb0Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U RADNI ODNOS LIJEČNIKA SPECIJALISTA NEUROLOGIJE I SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE24.7.2017.289,73 Kb0Download
PDFObavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje - Fizioterapeut17.7.2017.316,86 Kb0Download
PDFNatječaj za neurologa14.7.2017.222,11 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA PEDIJATRA13.7.2017.232,54 Kb0Download
PDFOdluka o izboru specijalizanta za specijalizaciju iz pedijatrije4.7.2017.213,46 Kb416Download
PDFNATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-VŠ fizioterapeut-SSS fizioterapeut29.6.2017.112,84 Kb341Download
PDFNATJEČAJ ZA DR. MED.-ODREĐENO-RAJIĆ31.5.2017.148,66 Kb0Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU DOKTORA MEDICINE30.5.2017.328,50 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE12.5.2017.379,46 Kb0Download
PDFNATJEČAJ - JAVNI RADOVI10.5.2017.345,86 Kb0Download
PDFOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA20.4.2017.188,36 Kb0Download
PDFNATJEČAJ DR. MED. NA ODREĐENO - POPOVAČA12.4.2017.146,95 Kb0Download
PDFODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA11.4.2017.193,31 Kb0Download
PDFPONIŠTENJE NATJEČAJA ZA SPREMAČICU22.3.2017.178,19 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA SPREMAČICU15.2.2017.231,20 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA GINEKOLOGA14.2.2017.221,41 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE14.2.2017.146,57 Kb0Download
PDFNATJEČAJ ZA LIJEČNIKA SPECIJALISTE PEDIJATRIJE (M/Ž)8.6.2016.37,35 Kb239Download
PDFNATJEČAJ ZA RADNI ODNOS TEMELJEM MJERA HZZ "RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE"6.6.2016.53,10 Kb465Download
PDFNATJEČAJ ZA SVEUČILIŠNI/A ILI STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE30.5.2016.42,72 Kb205Download
PDFNATJEČAJ ZA SVEUČILIŠNI/A ILI STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA PRAVA30.5.2016.42,67 Kb249Download
PDFNATJEČAJ ZA FIZIOTERAPEUTA - ZAMJENA13.5.2016.40,69 Kb234Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG/E PRVOSTUPNIKA/CE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE ODNOSNO INŽ. MEDICINSKE RADIOLOGIJE3.5.2016.47,87 Kb249Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JEDNOG DOKTORA MEDICINE (M/Ž)21.4.2016.47,86 Kb433Download
PDFNATJEČAJ ZA DOKTORA MEDICINE (M/Ž)15.4.2016.34,42 Kb242Download
PDFNATJECAJ JEDNOG LIJEČNIKA SPECIJALISTE PEDIJATRIJE (M/Ž)24.3.2016.302,07 Kb263Download
PDFNATJEČAJ ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE3.11.2015.81,80 Kb302Download
PDFPONIŠTENJE NATJEČAJA ZA SPEČIJALISTICKO USAVRŠAVANJE22.4.2015.60,91 Kb253Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DOKTORA MEDICINE (M/Ž) U ORDINACIJI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U PZZ KUTINA21.4.2015.52,82 Kb264Download
PDFNATJEČAJ ZA PRIMANJE U RADNI ODNOS MEDICINSKE SESTRE U BANOVOJ JARUGI10.4.2015.32,82 Kb215Download
PDFNATJEČAJ ZA FIZIOTERAPEUTA (ODREĐENO)3.4.2015.58,58 Kb234Download
PDFNATJECAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRVOSTUPNIK/CA UPRAVNOG PRAVA4.3.2015.39,33 Kb245Download
PDFNATJECAJ ZA MEDICINSKU SESTRU / TEHNIČARA U PZZ20.2.2015.58,07 Kb220Download
DOCNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA12.2.2015.21,00 Kb252Download
PDFNATJECAJ ZA DOKTORA DENTALNE MEDICINE (M/Ž)15.1.2015.58,54 Kb288Download
PDFNATJEČAJ ZA IZBOR SPECIJALIZANTA/ICE ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE IZ PEDIJATRIJE15.12.2014.62,68 Kb263Download
PDFODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANTA IZ OBITELJSKE MEDICINE28.8.2014.68,41 Kb354Download